Vi minnes

I VÅR MINNERDe som har forlatt oss i altfor ung alder men som alle har satt sitt dype potetrykk i våre hjerter.


Noen ganger skjer det uforutsette hendelser, enten i form av fysik årak (ulykke) eller så oppstår det uforutsett sykdom som er vanskelig for oss oppdrettere å forsikre oss mot.  Dagen da man må la hundevelferd være avgjørende er alltid en hjerteskjærende dag. Men hos oss er det uaktuelt å  å la en hund lide over tid med sykdom eller skade.