Valper

Valper født 13.augsut -21

Valper født 13.08.21


Jazz sin date med Vigulf resulterte i 4 flotte hannvalper og 3 prinsesser.  Fargespenn; hvitt m/sorte markering, en sort m/hvitt og to soble med hvite markeringer.


Takk til Lill Syvertsen, Litomadas kennel som lar oss få bruke sin hannhund inn på våre linjer.


Jazz ser ut til å takle sin nyervervede rolle bra og vi venter spent på hvordan valpene utvikler seg.
NORD UCH

Litomada's Hjam-Pa

HD:  A,  

Øyne; ua juni-21

DNA Fri for NCL, PRA3, PLL og rcd4

Høyde 40cm - vekt 12 kg.

Ki-po Ziis Jazz and Soul


HD: B

Øyne; ua september 2020 

DNA Fri for NCL, rcd4 og PRA3, bærer/carrier PLL.,

Pituitary Dwarfism clear

Høyde 35 cm - vekt 7 kg

Våre mål som oppdretter er å opptre ryddig og ærlig ovenfor våre valpekjøpere, og forventer tilsvarende fra våre valpekjøpere. Som valpekjøper skal dere stille krav til oss. Vi skal gi god informasjon om våre linjer, hvorfor vi har valgt de ulike kombinasjonene, estetisk og mentalt. Dere skal få informasjon om pelsstell, hvilke faser dere vil gå igjennom med deres valp etc. Og ikke minst, vi skal være der for dere når dagene kan være krevende og tøffe, det er i motbakke dere skal kunne lene dere på en oppdretter, i medgang går alt på skinner. 


Vi tilrettelegger med besøk hos oss i forkant, vi tar i mot besøkende som har spørsmål om rasen, vi innvolverer våre valpekjøpere dersom avtanden til Ise blir for stor. Står du på valpeliste hos flere oppdrettere, opplys oss om det for da oppnås det en tillit.  Vi forventer at fremtidige valpekjøpere opprettholder vårt krav om HD røntgen og øyelysing av sin hund. 


Primært ønsker vi å ta vare på en valp fra alle våre kull. 

Vi bruker mye tid for å finne partnere til våre tisper., og håper de kombinasjoner vi foretar gir gode mentale, friske og rasetypiske hunder. Alle hunder har krav på å få dekket sine individuelle behov, og i enkelte tilfeller får valpen/hunden en fòrvert, eller vi inngår avtale med kjøper om medeierskap. Dersom du/dere er aktive utstillere og har kjennskap til pelsarbeide (eller ønsker å tilegne dere denne kunnskapen) - send en melding til oss da vel.

HELSE 


Tibetansk Terrier er en sunn rase, men for at vi skal lykkes med å opprettholde dens sunnhet er vi avhengig av at det foretas helsesjekker på avkom, ikke bare på de av hundene som går videre i  avl.  Det gir oss en god statistikk om hva som ligger på linjene våre samt en oversikt over hva som våre avlsdyr gir videre.  Ønsker dere en valp fra oss forplikter dere også å helsesjekke deres hund i henhold til kontrakt.


Pr. i dag er det anbefaling om HD rønten og øyelysing.


 

Helsestatus Ki-po Zii avkom

HD (hofteleddsdysplasi)

Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd.


.. fortsett å lese

Øyesykdommer


.. fortsett å lese