K-100319

K KULL


født 10.mars 2019


LI N uch Ki-po Ziis I'm Dawa son of Era & N uch Yu-Thi-Ka od Vilzonky


Iløpet av nattens timer nedkom Yatzy med 7 sorte livssterke nye liv. Det ble lenge å vente, Yatzy ventet til dag 63 med å slippe "de fri" og de fikk god tid til å vokse seg gode, runde og sterke. 5 tisper og 2 hanner ble resultatet av denne daten.

.Ki-po Ziis I'm Dawa son of Era,HD A, eye (09.07.18), DNA testet free NCL, PRA3  carrier PLL and rcd4.

Yu-Thi-Ka od Vilzonky, HD C, eye OK (09.07.18), DNA testet free NCL, PRA3,PLL and rcd4


Dette er Yatzy sitt eneste kull, og hun er nå gått over i pensjonsitenes rekker