H-010916

H KULL


 født 1september 2019


I nattens mulm og mørke på årets første høstdag, nedkom Cita med 4 store flotte hanner.  Fødselsvekt mellom 220 og 240 gram, og gutte kommer i "alle" fargevarianter.  3 soble og 1 sort.


Firerbanden har fått sine navn og har funnet sine familier.   


Takk til Liv-Karin Andersen for at vi fikk låne NUCH Cassanova "Pepsi" til Cita.


Cassanova - HD: B, eye  OK (april.16), DNA tested fri /clear NCL, PLL, rcd4 og PRA3, 39 cm

Ki-po Ziis Citar HD:A, eye OK (april.16) NCL CLEAR, RCD4 CARRIER, PLL CLEAR 36,5 cm