NCL-PLL

Nevronal Ceriod Lipofuciose (NCL/CCL) (inf. hentet fra Norsk Tibetansk Terrier Klubb )

NCL/CCL er en gruppe av velkjente nevrodegenerative sykdommer på Tibetansk Terrier som f.eks. Batten/Spielmeyer-Vogt sykdom.  Nevronal Ceriod lipofucinose (NCL/CCL) er en arvelig, fremadskridende stoffskiftesydom som rammer hjernen. Alle de forskjellige NCL gruppene vil medføre tap av hjerne og nerve funksjon hos de berørte hundene.  NCL/CCL hos Tibetansk Terrier anses som en sykdom for "voksne" hunder.  Symtomer på sykdommen viser seg vanligvis ikke før i 4-6 års alder, sykdommen utvikler seg fram til hunden blir avlivet/dør rundt 7-10 års alder. NCL/CCL har autosomal recessiv arvegang.

 

Ved autosomal recessiv arvegang har hunden arvet ett sykdomsfremkallende gen fra begge foreldre.  Når det sykdomsfremkallende genet er tilstede hos bare ett av genene i et gitt genpar, viker det for (er recessivt i forhold til) det normale genet.  Foreldrene er som oftest selv friske, men er sykdomsbærere.  Hver valp de får sammen har 25% sjanse for å få sykdommen med det sykdomsfremkallede genet i dobbelt dose, 25% sjanse for å være helt frisk med to normale gener og 50% sjanse for å være sykdomsbærer med ett sykdomsfremkallende og ett normalt genanlegg.  Typisk for den arvegangsformen er at flere i samme søskenflokk kan ha tilstanden eller sykdommen.


Forskere ved The University of Missouri-Columbia ledet av Dr. Gary Johnson og Dr. Martin Katz har identifisert mutasjonen som er knytte til utviklingen av NCL/CCL på Tibetansk Terrier.  DNA-testen som ny tilbys, undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av denne presise mutasjonen.  Det er nå mulig for enhver tibbe eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av mutasjonen


De senere årene er også DNA test for rcd4 og PRA3 (alderdomsrelatert katarakt) blitt tilgjengelig.  Alle testene kan bestilles i en pakke..

 

Swaberprøvene bestilles fra;

Animal DNA Diagnostics (England)

https://www.animaldnadiagnostics.co.uk