helsesjekker

03.09.2021

Ki-po Ziis Lucas - øyne ua


02.09.2021 Ki-po Ziis I'm Dawa son of Era, DNA Pituitary Dwarfism clear


02.08.2021 

Ki-po Ziis Lucas - HD A LTV0


23.07.2021 Ki-po Ziis Just Do It, øyne ua

01.07.2021 DNA Pituitary Dwarfism

Ki-po Ziis Lydia - clear

Ki-po Ziis Keeper of a Dice - clear

Ki-po Ziis Jazz and Soul - clear

Ki-po Ziis Ises New Hope of Era - clear


16.03.2021 Ki-po Ziis Linus, DNA bærer PLL og rcd4

10.03.2021 Ki-po Ziis Linus, HD B LTV0


04.03.2021 Fellessjekk Anicura Jeløy 

Ki-po Ziis Ises New Hope of Era, Øyne ua 

Ki-po Ziis Keeper of a Dice, Øyne ua

Ki-po Ziis Vega, Øyne ua HD A LTV0

Ki-po Ziis Levi, Øyne ua HD A LTV0

Ki-po Ziis Lazarus, Øyne ua HD A


07.01.2021

Ki-po Ziis Ifi A Beauty for Era, Øyne ua


17.12.2020

Ki-po Ziis Ifi A Beauty for Era, DNA testet fri PLL, bærer rcd4


11.11.2020

Ki-po Ziis Vega, DNA testet bærer PLL, fritestet PRA rcd4


15.09.2020

Ki-po Ziis Jazz and Soul. Øyne ua


16.07.2020

Yu-thi-ka Od Vilzonky, Øyne ua


10.07.2020

Ki-po Ziis Hopefull Mike, Øyne ua


09.07.2020

Ki-po Ziis I'm Dawa Son of Era Øyne ua


18.06.2020

Ki-po Ziis Karuna Yatzy's heir Øyne ua.


10.06.2020

Ki-po Ziis Kenshuto of Yatz. Øyne ua.


13.05.2020 

Ki-po Ziis Kinhin son of Dawa, øyne ua, HD C


27.04.2020 Felles helsesjekk Anicura Jeløy

Ki-po Ziis Citar - øyne fri (anm. PPM og feilstilt øyehår fra tidl.)

Ki-po Ziis Ises New Hope of Era - øyne ua

Ki-po Ziis Jazz & Soul - øyne misstanke katarakt venstre øye

Ki-po Ziis Keeper of a Dice - øyne ua HD: B

Ki-po Ziis Fairytail - øyne ua HD: C

Ki-po Ziis Kama Yatzys Little Dice HD:A

Ki-po Ziis Kubera by Yatzy HD B

Ki-po Ziis Blackwhite Skirt HD: B


25.03.2020

Ki-po Ziis Joker of Heart, DNA testet fri for NCL, PLL, PRA3 og rcd4


26.02.2020

Ki-po Ziis Jarl my Soulmate, øyelyst ua


07.11.2019

Ki-po Ziis Just Do It, DNA testet fri for NCL, PLL, PRA3 og rcd4


21.11.2019

Ki-po Ziis Just Do It, DNA testet fri for PLL, NCL, rcd4  og PRA323.10.2019

Ki-po Ziis Jade A Peace of Jewelry. HD: B


11.10.2019

Ki-po Ziis Just Do It, HD: A


27.09.2019

Ki-po Ziis Joker of Heart, HD: B


02.09.2019

Ki-po Ziis Just Do It , øyne ua


21.08.2019

Ki-po Ziis Jagger The Mussician, HD: B


03.08.2019

Ki-po Ziis Joker of Heart, øyne ua


31.07..2019

Ki-po Ziis Jarl My Soulmate, HD: A


23.07.2019;

Ki-po Ziis Jazz and Soul, øyelyst ua


30.06.2019;

Ki-po Ziis Joyful Bestfried, HD:B


28.06.2019;

Ki-po Ziis Keeper of a Dice, DNA testet fri for NCL of PRa3, bærer av PLL og rcd4


17.06.2019;

Ki-po Ziis Ises New Hope of Era, øyne ua


31.05.2019;

Ki-po Ziis Jazz and Soul, HD: B


28.05.2019;

Ki-po Ziis Hopefull Mike, øyne ua


05.03.2019;

Ki-po Ziis I'm Dawa son of Era

carrier rcd4


01.08.2018;

Ki-po .. II Caos Era Firstborn Son HD A

Ki-po .. Ifi A Beauty of Era HD A

Ki-po .. Ifa Era born Son HD C


24.07.2018 øyelyst ua;

Ki-po Ziis II Caos Era Firstborn Son

Ki-po Ziis Ifi A Beauty of Era

Ki-po Ziis Ifa Era born Son


13.07.2018

Ki-po Ziis I'm Dawa son of Era HD A

Ki-po Ziis Jazz & Soul HD A

Yu-Thi-Ka od Vilzonky HD C


11.07.2018 Svar på DNA tester

Ki-po Ziis Hopefull Mike

free PLL,NCL, PRA3, carrier rcd4

Ki-po Ziis I'm Dawa son of Era

free NCL, PRA3, carrier PLL

Ki-po Ziis Jazz & Soul

free NCL, PRA3, rcd4, carrier PLL


09.07.2018 Anicura Rygge, øyne ua

Ki-po Ziis I'm Dawa son of Era

Kipo Ziis Ises New Hope of Era

Yu-Thi-Ka od Vilzonky


16.06.2018

Ki-po Ziis Alladin's Carpet øyne ua


15.05.2018

Ki-po Ziis Fretres HD:A


04.05.2018

Ki-po Ziis Alladin's Carpet  HD:B


06.03.2018

Ki-po Ziis Heartbreaker Harley øyne ua


27.02.2018

Ki-po Ziis Hopefull Mike øyne ua

HD: A


08.01.2018

Ki-po Ziis Citar "Cita" øyelyst fri

m/anm. rest PPM Iris og feilstilt øyehår (fra tidligere lysninger - ingen feil øyehår i dag)

Litmadas Alfredo DaLucca Ki-po Zii

øyelyst fri m/anm. PPM og feilstilt øyehår.


31.05.2017

Ki-po Ziis Ises New Hope DNA testet fri for NCL og PRA3, bærer av PLL og rcd4


24.03.2017

Yu-thi-ka od Vilzonky DNA testet fri for PLL, NCL, PRA3 og rcd4


26.02.2017

Ki-po Ziis Citar øyelyst fri


26.02.2017

Ki-po Ziis D'art av Kaspar - ingen utvikling av corical cataract men nå er det en prikk på venstre øyet også.


10.11.2016

Ki-po Ziis Fratres øyelyst fri


19.10.2016

Ki-po Ziis Fantacy øyelyst fri


10.10.2016

Ki-po Ziis Era of Enja øyelyst fri


10.05.2016

Ki-po Ziis Amazone Triump, DNA testet fri for PLL, NCL, PRA3 og rcd4


29.04.2016

Ki-po Ziis Echo Of A Puzzle, øyne total katarakt (kortikal) venstre øye


28.04.2016

Ki-po Ziis Amazone Triump, HD A,  øyne ua


07.04.2016

Ki-po Ziis D'art av Kaspar, kortikal katarakt høyre øye

Ki-po Ziis Fairytail, øyne ua

Ki-po Ziis Citar, øyne PPM iris, 1 feilstilt øyehår

Ki-po Ziis Chalumeau, øyne ua

Tii La Shu Joyful Jill, øyne ua


02.03.2016

Litomadas Alfredo DaLucca Ki-po Zii, øyne m/anmrkning PPM og et feilstilt øyehår


11.01.2016

Ki-po Ziis Elequent Piece Of A Puzzle, HD A, øyne ua, DNA testet fri for rcd4


02.12.2015

Ki-po Ziis Enchanting Joy, HD C, øyne ua, DNA testet bærer rcd4


Ki-po Ziis Echo Of A Puzzle HD A, øyne ua. DNA testet fri for rcd4


13.11.2015

Ki-po Ziis Era Of Enja HD A, øyne ua, DNA testet bærer rcd4


20.10.2015

Ki-po Ziis Apricot Parrot, øyne ua