Tidligere kull


Puppies from Ki-po Zii

Her kan dere lese litt om tidligere kull som har vokst opp på Ise.  Noen av kullene har blogger - trykk på kull og dere kommer videre til kullets egne sider med helseinfo - eiere etc.


Here you can read a little about the puppies that has grown up in Ise. Some of the puppies have blogs - press litter and you're going on to the litters own pages with health info - owners etc.

Follow us

Lyst til å bli bedre kjent med oss - link til Kate sin profil på fb /follow Kate on FB

Location


Bergbyveien 21, 1730 Ise

NORWAY


Phone: +47 481 85 304


kontakt@ki-po-zii.net

Copyright @ All Rights Reserved Ki-po Zii