Helse

Arvelige sykdommer på Tibetansk Terrier

HEREDITARY DISEASES TIBETAN TERRIER

HD (hofteleddsdysplasi)

Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet. Deler av leddbrusken kan slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått. Det finnes ulike grader av denne defekten - og hofteleddene graderes etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels (D) eller sterk (E) grad av HD.

 

Hva er årsaken til at en hund får HD? Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Arvbarheten gir uttrykk for hvor stor del av totalvariasjonen i en egenskap som skyldes arvelige faktorer. Norske undersøkelser viser en arvbarhet for HD på noe over 20%. Dette innebærer at også andre faktorer har stor betydning for utvikling av defekten. Man antar imidlertid at en hund ikke utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon, men en hund trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert.

 

Artikkel funnet på dyrenett.no skrevet av Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub

 

Nevronal Ceriod Lipofuciose (NCL/CCL) (inf. hentet fra Norsk Tibetansk Terrier Klubb )

NCL/CCL er en gruppe av velkjente nevrodegenerative sykdommer på Tibetansk Terrier som f.eks. Batten/Spielmeyer-Vogt sykdom.  Nevronal Ceriod lipofucinose (NCL/CCL) er en arvelig, fremadskridende stoffskiftesydom som rammer hjernen. Alle de forskjellige NCL gruppene vil medføre tap av hjerne og nerve funksjon hos de berørte hundene.  NCL/CCL hos Tibetansk Terrier anses som en sykdom for "voksne" hunder.  Symtomer på sykdommen viser seg vanligvis ikke før i 4-6 års alder, sykdommen utvikler seg fram til hunden blir avlivet/dør rundt 7-10 års alder. NCL/CCL har autosomal recessiv arvegang.

 

Ved autosomal recessiv arvegang har hunden arvet ett sykdomsfremkallende gen fra begge foreldre.  Når det sykdomsfremkallende genet er tilstede hos bare ett av genene i et gitt genpar, viker det for (er recessivt i forhold til) det normale genet.  Foreldrene er som oftest selv friske, men er sykdomsbærere.  Hver valp de får sammen har 25% sjanse for å få sykdommen med det sykdomsfremkallede genet i dobbelt dose, 25% sjanse for å være helt frisk med to normale gener og 50% sjanse for å være sykdomsbærer med ett sykdomsfremkallende og ett normalt genanlegg.  Typisk for den arvegangsformen er at flere i samme søskenflokk kan ha tilstanden eller sykdommen.


Forskere ved The University of Missouri-Columbia ledet av Dr. Gary Johnson og Dr. Martin Katz har identifisert mutasjonen som er knytte til utviklingen av NCL/CCL på Tibetansk Terrier.  DNA-testen som ny tilbys, undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av denne presise mutasjonen.  Det er nå mulig for enhver tibbe eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av mutasjonen.

 

Swaberprøvene bestilles fra;

Orthopedic Foundation for Animals (OFA) http://www.offa.org/dnatesting/


Øyesykdommer (inf. hentet fra Norsk Tibetansk Terrier Klubb og Wikipedia)

 

Linseluksasjon (LL/PLL)

Linse Luxation (LL) er en velkjent, smertefull og blindende arvelig øye sykdom som påviker mange hunderaser.  På berørte hunder vil de zonular fibre/tråder som støtter linsen brytes ned eller gå i oppløsning, slik at linsen vil falle i feil posisjon i øyet.  Hvis linsen faller i fremre kammer av øyet vil glaukom og tap av syn fort forekomme.  Forskere ved AHT har identifisert en mutasjon som er knyttet til utviklingen av LL (PLL) på Tibetansk Terrrier.  DNA-testen som nå tilbys, undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av denne presise mutasjon.  Det er nå mulig for enhvert tibbe eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av denne mutasjonen.

 

DNA test kan også bestilles her

 

Grå stær (katarakt)

Grå stær eller katarakt er arvelig disponert. Symptomene på katarakt er en fortetning (uklarhet) i den ellers glassklare øyelinsen. Katarakt kan skyldes en skade på øyet, stoffskiftesykdom (f.eks. diabetes), forgiftning eller infeksjon. Sykdommen kan være sekundær (f.eks til PRA). Den kan føre til begrenset syn eller i verste fall total blindhet.

 

PRA (progressiv retinal atrofi)

PRA nedarves recessivt og har per dags dato ingen effektiv behandling. Symptomene er redusert mørkesyn og etter hvert nattblindhet. PRA angriper først netthinnens staver (cellene som oppfatter svakt lyset i skumring og demring og når lysforholdene ellers er dårlige). Redusert synsoppfatning fører til at øyet kompenserer lyset ved hjelp av pupilldilatasjon (store pupiller som ikke trekker seg sammen i sterkt lys). Dette, sammen med en økt refleks på netthinnen, fører til at hundens øyne skinner i grønt eller gult under spesielle lysforhold. Siste fase av denne sykdommen fører til blindhet. Hunder som har PRA får også ofte katarakt (grå stær).


Mutasjon PRA3 og rcd4 er identifisert.

Genforskere ved «Kennel Club Genetics Centre» på «Animal Health Trust» har oppdaget en mutasjon som forårsaker en form for gradvis svekking av netthinnen (PRA) på Tibetansk Terrier. Denne formen av sykdommen kalles PRA3 for skille den fra andre, genetisk forskjellige former av PRA som er forårsaket av forskjellige mutasjoner, inkludert tidligere rapportert rcd4, som også er kjent for å forårsake PRA på Tibetansk Terrier. Disse to testene vil avdekke rundt 50% av PRA tilfeller som er rapportert på Tibetansk Terrier. 


Begge mutasjonener er recessiv, noe som betyr at en hund trenger å arve to kopier av sykdommen for å selv bli klinisk berørt av PRA. PRA3 er en sent oppstått tilstand, og kliniske tegn kan vanligvis påvises av en øyelege når hunden er mellom 4 og 7 år. Utbruddet av rcd4 er variabelt, men er mest vanlig når hunden er rundt 10 år gammel. Enhver Tibetansk Terrier som har to kopier av enten PRA3 eller rcd4-mutasjoner vil utvikle PRA, forutsatt at den lever lenge nok til å gjøre det.


Oppdrettere som benytter seg av testen vil bli sent resultater som vil identifisere hvilke av følgende kategorier deres hund/hunder hører til:


Clear: Disse hundene har to normale kopier av DNA. Hunder i denne kategorien vil ikke utvikle PRA som følge av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen, men det kan ikke utelukkes at disse hundene ikke vil utvikle PRA som følge av andre mutasjoner som ikke ble synliggjort med denne testen.


Carrier: Disse hundene har en kopi av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen, og vil ikke utvikle PRA selv som følge av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen, men det er omtrent 50% sjanse for at de gir mutasjonen videre til deres avkom. Det kan heller ikke her utelukkes at PRA kan utvikles på grunn av andre mutasjoner som ikke ble synliggjort med denne testen.


Geneticaly affected: Disse hundene har to kopier av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen og vil nesten helt sikkert utvikle PRA i løpet av deres levetid.


Råd:

Mutasjonen er recessiv, noe som betyr at alle hunder kan avles på en sikker måte, men bærere og hunder som er genetisk påvirket kun bør avles med andre hunder som ikke er påvirket av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen. Omtrent halvparten av valpene fra ethvert kull med en bærer som forelder vil selv være bærere av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen. Alle hundene fra et slikt kull som selv skal brukes til oppdrett bør derfor testes, slik at man kan finne passende partner.


Det anbefales for alle avlshunder å få øynene klinisk undersøkt av en veterinær før avl og en gang senere i hundens liv, med minst en test rundt 8-års alder slik at enhver form for PRA-mutasjon kan oppdages.


DNA tester for RCD4 PRA og PRA3 er nå tilgjengelig.


Link til autoriserte øyelysere og avlsanbefaling sist revidert 2018


  NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett, sist revidert 2018

Follow us

Lyst til å bli bedre kjent med oss - link til Kate sin profil på fb /follow Kate on FB

Location


Bergbyveien 21, 1730 Ise

NORWAY


Phone: +47 481 85 304


kontakt@ki-po-zii.net

Copyright @ All Rights Reserved Ki-po Zii