Om oss/About Us


Om Oss/

About Us


Litt om oss og vår filosofi i vårt oppdrett

About us and our breed philosophy

Ikke ofte vi er ikledd finstasen som bildet til høyre som ble tatt nyttårsaften i 2016/ 2017. Vi sees nok oftes ikledd turklær men vi har få fellesbilder av oss når vi er ute på tur.

Kate & Ole Magnus Hofsøy

Not often we are clothed as the right picture (New Year evening 2016/2017) Normaly we  wearing outdoor clothing but  we have non common pictures of us when we are out with our dogs.

Kennelen er registrert på meg Kate, men min fantastiske andre halvdel, Ole Magnus er vel så involvert.

Vi har hatt Tibetansk Terrier i snart 12 år og det er ingen hemmelighet at rasen har sjarmert oss fra første dag.  Vår familie har tidligere hatt Golden Retriever(e) og matmor Kate er oppvokst med Bearded Collie. 

Vi har 2 voksne sønner hvorpå den yngste er fastboene hjemme (og en veldig god kennelpasser når vi er på utstillig osv. og eldestesønn er til og fra under studier.

Kate jobber som økonomileder ved Tomb vgs og landbruksstudier, og Ole Magnus er kreativ formgiver i VPK Peterson Packaging.


The kennel is registered at me Kate, but my wonderful second half, Ole Magnus is equally involved.

We had Tibetan Terrier in nearly 12 years and it is no secret that the breed has charmed us from the first day. Our family has held Golden Retriever (s) and mistress Kate grew up with Bearded Collie.

We have two adult sons whereupon the youngest are permanent residents at home (and a very good kennel fits when we exhib etc. And eldest son are to and from the studies.

Kate works as a finance manager at Tomb vgs and agricultural studies, and Ole Magnus is creative designer in VPK Peterson Packaging.Mål med vårt oppdrett

Breed philosophy

Vi bestreber oss på å avle friske og mentalt gode hunder. Avlsdyr gjennomgår helsesjekker som HD røntgen, øyelysing (årlig), DNA tester for de til enhver tids gjeldende sykdommer som vi har tilgjengelig tester for.  Selvsagt har vi ingen garanti for at ingen av våre avkom forholder seg friske livet ut.  Våre avlsdyre deltar på utstilling, først og fremst for å få en eksteriørbedømming i forhold til rasestandarden, men vi setter også pris på å bli kjent med og hilse på andre rasevenner.

Vi ber om at våre valpekjøpere forholder seg til kontrakt om helsesjekker - på den måten er alle med på å legge til rette for friske valper.   Vi ønsker å være "tett" på våre valpekjøpere og vi ønsker å være tilstede/tilgjengelig for våre valpekjøpere i hele hundens levetid. Vi blir veldig glad over besøk, bilder, eposter osv. og stiller gjerne opp om de ønsker å prøve seg i utstilling. Vi  har valpetreff med de yngste og årlig inviterer vi til kenneltreff.


We strive to breed healthy and mentally good dogs. Our dogs health checks, HD radiology, eyecheck (ECVO) (annually), DNA tests for the then-current diseases that we have available tests. Obviously we have no guarantee that none of our offspring relate healthy life. Our breeding stock attending the exhibition, primarily to get an exterior judgment in relation to the breed standard, but also a place for us to get to know other greet TT friends.

We hope that our puppy buyers relate to contract for health checks - that way all combine to facilitate healthy puppies. We want to be "tight" on our  puppybuyers and we want to be present / available for our Ki-po Ziis "Family" throughout the dog's life. We are very pleased of visits, pictures, emails etc. And if some want to try in the exhibition, we will be happy to be asked to suport. We arrange puppy meets with th youngster's and their family (when they are abount 6 month) and annually we invite kennel hits.

Andre interesser

Other interests

Kate tar gjerne med fotoapparatet når vi er ute på tur med våre firbente og jakter på gode motiv, gjerne naturens egen kunst som ikke en ser ved det blotte øyet. I tillegg er vi nok i overkant interresert i hus og hjem med dertil oppussing.


Kate like to photo, and the camera is almost with us when we are out with our dogs where she hunt for good design, feel nature's own art that we do not look at with the naked eye. In addition, we are probably in excess interested in home with thereto refurbishment.

Bildet er tatt i januar 2017 på en av våre turen langs svaberga på Thorsølandet der vi og de firbente storkoser oss.


Photo (January 2017) from one of our walks along the bare rocks in Thorsø , where we and the four-legged really enjoy ourselvesAdresse /Location

Vi bor i et 100 år gammelt hus på Ise, 10 km fra Sarpsborg by, og kun 30 km fra Sveriges grense. Vi har en stor tomt som hundene kan løpe fritt i, og vi er flitte bruker av sjøen med svaberg en kort kjøretur unna, eller skogen og innsjøene som ligger 5 min unna vårt hus.


We live in a 100 year old house in Ise, 10 km from Sarpsborg city and only 30 km from Sweden board. We have a large plot where the dogs can run free, and we are diligent use of the sea with rocks a short drive away, or the woods and lakes located 5 min away from our house.


Bergbyveien 21, 1730 Ise

Norway


kontakt@ki-po-zii.net


(+47) - 48 18 53 04

 
 
 

Get in Touch


Vi setter alltid pris på henvendelser, om spørsmålet er om rasen eller våre hunder, send oss en epost så skal vi svare så langt vi klarer.  Ingen spørsmål for små :)


We always appreciate your inquiries, whether it is about the breed or our dogs, please send us an email and we will respond as far as we can. No questions for small :)


Follow us

Lyst til å bli bedre kjent med oss - link til Kate sin profil på fb /follow Kate on FB

Location


Bergbyveien 21, 1730 Ise

NORWAY


Phone: +47 481 85 304


kontakt@ki-po-zii.net

Copyright @ All Rights Reserved Ki-po Zii